Mănăstirea Frumoasa

Mănăstirea Frumoasa
manastirea_frumoasaPe partea dreaptă a râului Bahlui, sub dealul Cetăţuia, a existat o veche bisericuţă de lemn, datând probabil din secolul al XVI-lea. Pe locul acesteia a fost zidită o biserică de piatră, cu hramul Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril. Între 1727-1733, Grigore Ghica Voievod rezideşte biserica din temelie, construind curţi spaţioase şi o grădina în care se organizau petreceri. În timpul domnitorului Matei Ghica, biserica a fost restaurată, rezistând până în 1836, când a fost dărâmată, începând astfel zidirea actualei biserici. Casa domnească din incinta mănăstirii, cunoscută şi sub denumirea de „Palatul de pe ziduri”, a fost construită între 1818 – 1819. Turnul-clopotniţă, cu elemente de o frumuseţe plastică deosebită, marchează intrarea în incinta Mănăstirii Frumoasa. Sursa informației: Centrul de Informare Turistică Iași Sursa imaginii: doxologia.ro