Mănăstirea Cetăţuia

Mănăstirea Cetăţuia
Mănăstirea Cetăţuia a fost ctitorită de domnitorul Gheorghe Duca, pe una din moşiile sale. Zidirea a început în anul 1669 şi s-a finalizat în 1672. În incinta mănăstirii, în afară de biserica şi palatul domnesc, s-au mai construit chilii, baie, bucătărie, pivniţe şi stăreţia cu trapeză. Pe latura sudică a incintei se află clădirea cu sala gotică „Anastasia Doamna”. Un loc aparte îl ocupă palatul rezervat găzduirii domnitorului, clădire fortificată, specifică sec. al XVII-lea.  Baia turcească, o clădire masivă, din piatră, este singura construcţie de acest fel care s-a păstrat într-un ansamblu mănăstiresc. Viaţa religioasă şi culturală a Mănăstirii Cetăţuia este prezentată în muzeul mănăstirii, care poate fi vizitat de pelerini.