Palatul Cuza de la Ruginoasa

Pe urmele nobilimii, o luăm și noi, de la conac, la castel, încercând să ne imaginăm splendoarea și tihna din vremurile care au consacrat aceste locuri.
La doar 60 de kilometri de Iași, se află Palatul domnitorului Alexandru Ioan Cuza de la Ruginoasa, palat datând din anul 1804, care a aparținut inițial familiei boierești Sturdza. Edificiul a fost restaurat în anul 2013 și funcționează în prezent ca muzeu memorial dedicat domnitorului Principatelor Unite. Ansamblul Palatului lui Alexandru Ioan Cuza de la Ruginoasa a fost inclus pe Lista monumentelor istorice din județul Iași în anul 2015 și face parte din Complexul Muzeal Național Moldova. Mărturiile documentare ale epocii ne spun că cel care a construit palatul a fost marele vistiernic Săndulache Sturdza, după planurile arhitectului vienez Johann Freiwald. Stilul inițial al construcției, la anul 1804, a fost cel neoclasic, în acord cu arhitectura civilă a Moldovei acelor vremuri și ranguri. Doisprezece ani mai târziu, palatul a fost renovat de către logofătul Costache Sturdza, fiul lui Săndulache și văr al domnitorului Mihail Sturdza, și a îmbrăcat haine noi, neogotice. De aceea și nu numai de aceea trebuie să vizitați Palatul Cuza de la Ruginoasa.$ s