Casa memorială a Patriarhului Teoctist

Lăcaşul  dedicat Prea Fericitului Patriarh Teoctist Arapaşu (07.02.1915- 07.07.2007), este construit în stilul arhitecturii moldoveneşti, cu o secţiune caracteristică sfârşitului de secol XIX şi începutului de secol XX, formată din tindă şi două odăi, prispă cu deregi şi acoperiş din stuf, şopron pentru unelte agricole şi coşăr împletit din nuiele în ogradă. Tinda oferă o expoziţe permanentă de fotografie ce încearcă să surprindă în memoria imaginii, cele mai importante momente din drumul lung al vieţii, credinţei şi ascezei monahale pe care a purces copilul Toderaş în Duminica Tomii  a anului 1928. Şi poate nu întâmplător ele sunt expuse cronologic, în sensul invers acelor de ceasornic, încercând parcă să întoarcă timpul … sau măcar să-l oprească pentru o clipă în faţa vizitatorului şi a veşniciei. În odaia  în care locuia familia, părinţii cu cei 11 copii, spaţiul este drămuit cu grijă după firea, datina şi obiceiurile ancestrale ale ţăranului: cuptor deschis cu arc, prichici, rejancă şi plită, patul şi laviţele, culema pentru hainele de sărbătoare, blidarul, lingurarul, măsuţa joasă cu scăunele, lada de zestre, uneltele pentru tors şi ţesut.  Şi cum altfel, în ungherul dinspre răsărit, deasupra candelei veghează o icoană veche zugrăvită pe lemn, împodobită creştineşte cu ştergar şi  busuioc. Camera de lucru – dedicată exclusiv Prea Fericitului Patriarh Teoctist Arapaşu cuprinde colecţia de bază ce conţine piese cu valoare memorială deosebită: veşmintele ce au aparţinut Patriarhului Teoctist, obiecte personale, mobilier, o bibliotecă cu cele 17 volume de predici, omilii şi meditaţii reunite în colecţia „Pe treptele slujirii creştine”, un volum cu titlul „Slujind Altarul străbun” , dar şi alte publicaţii care au văzut lumina tiparului prin grija PF Teoctist Arapaşu. Tot aici pot fi văzute numeroase medalii, plachete şi distincţii, dobândite de PF în timpul vieții.  Păşind cu emoţie şi evlavie, vizitatorul va descoperi câte puţin din fiinţa şi personalitatea omului şi ierarhului de excepţie care a fost PF Teoctist Arapaşu. Lăcașul se află la 13 km de municipiul Botoșani,   aproximativ 20 minute de mers cu mașina.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Tocileni 717357 BT RO
Cum ajungi acolo
Luni - Vineri 09- 17