Peisaje în stil medieval englezesc, în împrejurimile Bacăului

Parcul Dendrologic de la Hemeiuș
La doar 8 km de oraşul Bacău, în comuna Hemeiuş, se găseşte Parcul Dendrologic omonim. Cele peste 1300 de specii de arbori şi arbuşti de pe toate continentele, aleile șerpuite, încadrate de pajişti întinse, lacul, cea mai mare colecţie de trandafiri din România şi minunatul Castel Roşu s-ar putea încadra cu uşurinţă în stilul peisagistic al Londrei secolului al XIX – lea. Parcul a fost înființat în anul 1880 și a fost proiectat de specialistul german Cristian Adolf, care s-a preocupat de înnobilarea speciilor de rășinoase. După 1885, au fost introduse noi specii de foioase, dar și specii indigene, acțiune care a continuat până în 1913. După anul 1955, acest parc a trecut în proprietatea Institutului de Cercetări și Amenajări Silvice, devenind o bază de cercetare mai ales pentru aclimatizarea speciilor exotice de interes forestier. Arboretumul Hemeiuș reprezintă o valoroasă colecție dendrologică. Colecția de rășinoase cuprinde 178 specii, care provin din America de Nord (76 de specii), din Asia (50 de specii) și din Europa (48 de specii). Originalitatea acestui arboretum este dată de compoziția lui, cu specii foioase mature, de plop alb, cu diametrul de peste 2 metri și înălțime de peste 40 metri sau grupul de opt frați cu înălțimi de peste 42 metri și diametrul de peste 1 metru. Aici se găsește de asemenea cea mai mare colecție de trandafiri din România, și anume 600 de specii și 1.500 de fire de trandafiri. În mijlocul parcului se află conacul Cantacuzino-Pașcanu, construit între 1864-1866, pe moșia lui Costache Pașcanu (fost vistiernic al Moldovei) și a lui Grigore Cantacuzino. Fiind construit din cărămidă aparentă roșie, pe plan local este numit „Castelul Roșu”. Superba reședință în stil medieval prezintă elemente (în structură şi decor) aparţinând eclectismului Europei Occidentale din secolul al XIX-lea. Întâlnim astfel o împletire de elemente gotice, baroce (turn, fronton, ancadramente la ferestre etc.) cu elemente de factură orientală (intrarea laterală cu coloane şi capiteluri bogat decorate, elemente de decor pe faţadă, etc.) În parcul de la Hemeiuș au fost turnate în 1980 cadre pentru filmul „Dumbrava minunată”, realizat după romanul scriitorului Mihail Sadoveanu.