Cucuteni – Muzeul Sitului Arheologic

Cucuteni
Atestată documentar la 1662, localitatea Cucuteni a intrat în circuitul universal al valorilor culturale la sfârşitul sec. al XIX-lea, când, pe dealul Cetăţuia, au fost descoperite primele vestigii ale celei mai mirifice culturi neolitice din Europa, cultura Cucuteni. Acestor descoperiri li s-au adăugat în 1961 un tezaur de aur şi un mormânt tumular princiar, aparţinând civilizaţiei geto-dacice. La ieşirea din Cucuteni, pe partea stângă, se află muzeul ce adăposteşte mormântul unei căpetenii getice din secolul al IV-lea î.e.n., o movilă de 3,5 m/înălţime şi 35 m/diametru. Turnul este secţionat, pentru a se evidenţia sistemul de construcţie, din piatră, a încăperii centrale şi a căii de acces. Sursa informației: Centrul de Informare Turistică Iași