Casa Dosoftei

Casa Dosoftei

În construcţia datând din a doua jumătate a secolului al XVII-lea, mitropolitul Dosoftei a instalat, în 1679, a doua tiparniţă din Moldova, după cea de la Mănăstirea Sf. Trei Ierarhi. Printre piesele importante ale muzeului se numără: un manuscris slavon din secolul al XIV-lea (aproximativ 1350-1380), „Apostolul”, cel mai vechi manuscris românesc datat (1559 – 1560), „Cazania” mitropolitului Varlaam, prima tipăritură în limba română, din Moldova (1643).

De asemenea, exista macheta tiparniţei lui Dosoftei şi colecţii de icoane din secolele XVI – XVIII.

Sursa informației: Centrul de Informare Turistică Iași

Strada Anastasie Panu 54
Iași 700019 IS RO
Cum ajungi acolo