Biserica „Sfântul Nicolae Domnesc”

Biserica „Sfântul Nicolae Domnesc”

 Biserica_Sf._Nicolae_Domnesc_din_Iasi_resultBiserica „Sf. Nicolae Domnesc” a fost construită la porunca domnitorului Ștefan cel Mare, în perioada 1 iunie 1491 – 10 august 1492. Prima biserică ortodoxă, menţionată documentar, este considerată ca fiind cel mai vechi edificiu religios din Iaşi, ce s-a păstrat până astăzi.

În pronaos, în partea stângă este pictată familia regelui Carol I, iar în dreapta intrării, familia lui Ștefan cel Mare.

Fiind situată în imediata vecinătate a vechii Curţi domneşti şi pentru faptul că aici erau fost unşi aproape toţi domnii Moldovei, bisericii i s-a spus Sf. Nicolae Domnesc. Până la sf. sec. al XVII-lea a avut rolul de Catedrală Mitropolitană.

În perioada 1679-1686, aici a funcţionat o tipografie instalată de Mitropolitul Dosoftei şi o şcoală frecventată de copiii nobilimii şi clerului.

Sursa informației: Centrul de Informare Turistică Iași

Sursa imaginii: Wikimedia.org

Strada Anastasie Panu 28
Iași IS RO
Cum ajungi acolo